Starta processen om att bli jour- eller familjehem åt oss genom att fylla i kontaktformuläret.

Familjehemmet ska ge barnet eller ungdomen en god vård och omsorg och se till att barnet eller ungdomen får sina behov tillgodosedda – i samverkan med Freja Omsorg och andra berörda.

För att alla barn och ungdomar placerade i jour- och familjehem ska få en god vård och omsorg på bästa möjliga förutsättningar till ett gott vuxenliv ska vården och omsorgen vara trygg, säker, ändamålsenlig och präglas av kontinuitet. 

Som jour- eller familjehem behöver ni ha en trygg och stabil livssituation, samt tid, engagemang och tålamod.
Vi ser gärna att ni som ansöker är mellan 30 och 65 år. 

I uppdraget som jour- och familjehem ingår det att delta i uppföljningsmöten, skolmöten, möten för hälsa och sjukvård samt andra möten som är viktiga för barnet eller ungdomen. Därför är det en fördel om du har möjlighet till flexibla arbetstider.

Vi rekommenderar att ni avvaktar med att bli jour- eller familjehem om ni eller er familj planerar en större förändring, till exempel en flytt, väntar eller planerar barn och om ni har barn som är yngre än tre år.