#JOUR- OCH FAMILJEHEM #FÖRSTÄRKT FAMILJEHEM #SKYDDAT BOENDE
#KONTAKTFAMILJER

I dagsläget har vi lediga platser i Uppsala län, Stockholms län, Gävleborgs län och Västmanlands län.

Freja Omsorgs verksamhet genomsyras av att alltid sätta barnet och ungdomens behov i centrum.
Vi har kunskap för att bemöta barn och ungdomar med olika behov och därför kan vi alltid erbjuda individanpassad vård och omsorg.

Vår ambition är att se till att det sker en konstant utveckling i vårt arbete med att ge våra barn och ungdomar ett hem som de kan få en bra och trygg uppväxt i.

Vi har ett humanistiskt förhållningssätt där vi bejakar människors olikheter i form av religion, etnicitet, sexuell läggning etcetera.

Vi använder SecuraNova journalsystem, ett modernt datasystem med stöd för journalföring och övrig dokumentation enligt SoL/LSS och HSL.
I SecuraNova finns även stöd för systematisk bedömning av våra boendes behov, deras resurser och den förändring de genomgår under och efter placeringstiden.
Systemet ger oss utmärkta möjligheter att följa upp och mäta resultaten av insatserna för våra boende, vilket vi använder för att kontinuerligt utveckla och förbättra vår verksamhet.

SecuraNova är ett hjälpmedel i vårt system för kvalitetssäkring eftersom det ger oss möjlighet att uppfylla Socialstyrelsens, tillsynsmyndigheternas (Inspektionen för vård och omsorg och Datainspektionen) samt uppdragsgivarnas krav när det gäller dokumentation, uppföljning, behandlingsplanering och kvalitetssäkring. Det förenklar också vårt arbete med att ta fram anbudsunderlag i samband med uppdragsgivarnas upphandling av vård. Journalsystemets säkerhetsnivå med kryptering omöjliggör obehörig åtkomst till känsliga personuppgifter och systemet uppfyller alla krav i EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

AMBITION

Vi börjar där andra nöjer sig.

BBIC

Vi sätter alltid barns behov i centrum.

TILLGÄNGLIGHET

Ni kan nå oss under dygnets alla timmar och året om.

Kontakt

  • 070-038 29 26
  • info@frejaomsorg.se
  • Freja omsorg ab
    Citrinvägen 1
    752 69 Uppsala

    Freja omsorg AB innehar F-skattsedel